Akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

5.05.2019 19:02

29 kwietnia 2019 roku miała miejsce uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uroczystość poprowadził Pan wicedyrektor Wojciech Białecki . Po wprowadzeniu sztandaru szkoły cała społeczność szkolna odśpiewała uroczyście „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Danych oraz Pani Ilony Kosiorek. W inscenizacji wzięli udział uczniowie klas pierwszych kształcących w kierunku technik informatyk. Narratorzy, Dominik Wojciechowski i Maksymilian Grupińki, przedstawili historię Polski od drugiej połowy XVIII wieku. Przeplatały ją krótkie inscenizacje oraz recytacje utworów poetyckich i muzycznych. W tle wyświetlona została prezentacja przypominająca najważniejsze postaci obrad Sejmu Wielkiego, kolejne rozbiory Polski, flagę i herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

O oprawę muzyczną zadbał Pan Jan Dutkiewicz- kierownik muzyczny ZPiT „Blichowiacy” oraz jego członkowie. Doborem kostiumów adekwatnych do omawianej epoki zajęła się Pani Katarzyna Polak.  Na zakończenie występu uczniów odśpiewano „Rotę”. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Jerzy Zabost, który przypomniał jak duże znaczenie w życiu człowieka ma pamięć o historii własnego narodu.

 

Tekst: Monika Danych

Zdjęcia: Magdalena Gasińska

 

Monika Danych