Gramatyka rosyjska nie jest nam straszna!

16.05.2019 11:12

We środę 15 maja 2019 roku w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbył się III Szkolny Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego- Gramatyka nie jest nam straszna.
Konkurs został przeprowadzony w wersji komputerowej z wykorzystaniem strony internetowej www.rosyjski.slowka.pl i wymagał znajomości zasad odmiany czasowników, rzeczowników i liczebników, przymiotników miękkotematowych i umiejętności wykorzystanie powyższych odmian w praktyce.

We środę 15 maja 2019 roku w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbył się III Szkolny Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego- Gramatyka nie jest nam straszna.
Konkurs został przeprowadzony w wersji komputerowej z wykorzystaniem strony internetowej www.rosyjski.slowka.pl i wymagał znajomości zasad odmiany czasowników, rzeczowników i liczebników, przymiotników miękkotematowych i umiejętności wykorzystanie powyższych odmian w praktyce. Zaproszeni do pracowni komputerowej nr 4 uczniowie klas III poradzili sobie bardzo dobrze w praktyce. Celem konkursu było wyłonienie najlepiej posługujących się gramatyka rosyjską uczniów i zachęcenie do nauki tej ważnej części składowej  języka obcego. Wśród uczestników biorących udział w gramatycznych łamigłówkach najlepsi okazali się:
1.Fangrat Rafał
2.Kukieła Krzysztof
3.Sitkiewicz Kacper
Życzę powodzenia w kolejnej edycji konkursu!

Jolanta Sikorska