Niezapomniane wrażenia z Grecji

20.05.2019 9:08

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu po raz kolejny umożliwił naszym uczniom możliwość realizacji zagranicznych praktyk zawodowych. W ramach projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów” w listopadzie 2018 i marcu 2019 uczniowi zdobywali doświadczenie zawodowe w greckich przedsiębiorstwach.

Działania te mogły się odbyć dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach realizacji projektu 60 uczniów naszej szkoły, kształcących się w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zrealizowało ciekawy program praktyk, zwiększający ich kompetencję zawodowe oraz życiowe doświadczenie, samodzielność i otwartość kulturową. Uczniom towarzyszyło sześciu nauczycieli, którzy pełnili role opiekunów i wspierało merytorycznie w ramach praktyk.

Partnerem projektu, odpowiedzialnym za organizację procesu nauczania jak i program kulturowy była grecka instytucja Golden Sun Mobility Center, specjalizująca się w organizacji praktyk i staży zagranicznych dla uczniów z całej Europy.
Realizacja projektu podzielona została na dwie mobilności, pierwsza odbyła się jesienią 2018 roku, a druga wiosną 2019r. Trzydziestu uczestników wybranych w procesie rekrutacji, po piętnaście osób z profilu technik logistyk okaz technik żywienia i usług gastronomicznych odbywała swoją praktykę przez dwa ostatnie tygodnie marca. Uczestnicy udali się do greckiej miejscowości Leptokaria, gdzie odbywała się cześć merytoryczna, przewidziana w programie.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu zawodowych umiejętności oraz wiedzy uczestników, a także rozwój kompetencji językowych oraz kulturowych poprzez realizację zaplanowanego programu mobilności. Zagraniczne praktyki w ramach ww. działań dały uczniom możliwość zdobycia doświadczenia na europejskim rynku pracy.

W trakcie dwóch tygodniu uczestnicy pogłębiali warsztat praktycznych umiejętności, zdobyli nową wiedze oraz kompetencje. Uczniowie z technikum żywienia zdobywali fach w hotelu Poseidon Palace, który spełnia standardy hoteli ****, pracowali w hotelowej restauracji pomagając w codziennych obowiązkach zawodowym kucharzom oraz kierownikom Sali, odpowiadając za obsługę gości. W trakcie realizowanego programu poznali oni sekrety kuchni greckiej, przygotowując dania, ucząc się zasad ekspozycji potraw. Praktyki miały kompleksowy charakter, umożliwiając naszym uczniom uczestnictwo w całym procesie przygotowywania i podawania żywności, już od etapu robienia zakupów na lokalnym targu, selekcjonując wspólnie z Mentorami z organizacji przyjmującej oraz Opiekunów odpowiedniej jakości składniki. Oprócz pracy na kuchni uczniowie zajmowali się obsługą stołu szwedzkiego, podawaniem potraw gościom restauracji. Atrakcyjnym uzupełnieniem umiejętności był kurs baristyczny, podczas którego uczniowie pod okiem wykwalifikowanego personelu uczyli się przyrządzania kaw. Gastronomicy uczestniczyli również w zajęciach poza hotelem, w tym w piekarni, zaopatrującej w pieczywo cały region Leptokarii czy w rodzinnej, ale zdobywającej międzynarodowe medale na wystawach, winiarni.
W tym samym czasie grupa logistyków pod okiem wyznaczonych przez instytucję przyjmująca Mentorów zgłębiała tajniki branży TLS. W trakcie realizacji praktyk uczniowie poznawali zasady optymalizacji załadunków towarów, formowania jednostek paletowych na podstawie zamówień klientów z wykorzystaniem specjalistyczneg programowania wykorzystywanego przez logistyków na terenie całej Europy. . Uczniowie utrwalili również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zasadami BHP w branży transportowej. Kolejne zadania uczestników w jakie zostali zaangażowani to planowanie tras, optymalizacja przejazdów. Uczniowie uczestniczyli również w pracach biurowych, wystawiając dokumenty sprzedażowe, ucząc się obsługi programów komputerowych wspomagających pracę księgową oraz organizacje pracy magazynu. Oprócz prac biurowych uczestnicy odwiedzili firmy ,z którymi współpracuje grecki Partner, tak aby zdobyte praktyczne umiejętności i wiedza móc zaobserwować w innym środowisku i charakterystyce pracy. Bardzo cenne doświadczenia wynieśliśmy z praktyk w w firmie transportowej KTEL, która zapewnia stały transport autobusowy dla całego regionu Centralnej Macedonii. Każdego dnia z usług transportowych firm zrzeszonych w ramach KTEL korzysta kilka do kilkunastu tysięcy osób. Wzmacniając kompetencję w obszarze magazynowym i logistyce towarów realizowaliśmy praktyki w przedsiębiorstwie Kaba zajmującym się magazynowaniem i logistyką napoi, która zaopatruje kilkaset punktów usługowych i hoteli na Riwierze Olimpijskiej.

W czasie wolnym od pracy uczestnicy projektu mieli czas na poznawanie kraju w którym gościli. W ramach projektu Partner zapewnił bogaty program kulturowy, w skład którego wchodziły animacje, zajęcia sportowe, gry miejskie oraz wycieczki. W ramach poznawania kultury i zabytków Grecji uczniowie odwiedzili skalną wioskę Stary Pantaleimon, miasto Saloniki, odbył się rejs po zatoce połączony ze zwiedzaniem Agia Trikeri oraz wycieczka do jednej z największych atrakcji turystycznych regionu zawieszonych na skałach klasztorów Meteora.

Możliwości jakie daje udział w projekcie oraz doświadczenia zdobyte podczas zagranicznych praktyk zdecydowanie zwiększają szanse absolwentów na zatrudnienie nie tylko na lokalnym ale również europejskim rynku pracy. Kolejnym pozytywnym aspektem udziału w projekcie jest umożliwienie naszym uczniom, w tym osobą o zmniejszonych szansach, dostępu do efektywnych form podnoszenia kompetencji zarówno zawodowych jak i osobistych. Zagraniczne programy praktyk realizowane przez Szkołę cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów ZSP2, efekty tego widoczne są nie tylko poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki. Koordynatorzy śledzą wpływ mobilności zagranicznych na rezultaty kształcenia, na pewno uczestnictwo w projektach stażowych wpływa na ustawiczną poprawę wyników egzaminów zawodowych oraz matury z języka angielskiego wśród klas, które miały okazję uczestniczyć w podobnych projektach realizowanych przez „Blich”.

 

Koordynator projektu Edyta Kłak