MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

21.05.2019 12:59

Nauczany język obcy: język angielski

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, technika.

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę w zakresie:

• obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,

• ślusarstwa ogólnego,

• spawania gazowego i elektrycznego,

• obróbki mechanicznej metali i innych materiałów.

W trakcie kształcenia uczeń uzyskuje prawo jazdy na:

• samochód - kat. B,

• ciągnik - kat. T,

W 3-letnim cyklu nauki uczniowie odbywają praktyki w okolicznych zakładach naprawczo - usługowych oraz w przyszkolnym gospodarstwie pomocniczym. Dzięki dobremu przygotowaniu w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, uczniowie po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II st. i po zdaniu kwalifikacji uzyskać tytuł technika mechanizacji rolnictwa lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą podjąć pracę jako pracownicy wykwalifikowani w zakładach usługowo - naprawczych jako:

• mechanicy naprawy maszyn i pojazdów rolniczych,

• kierowcy ciągników i pojazdów samochodowych,

• operatorzy maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych,

• prowadzić własną działalność usługowo - naprawczą.