TECHNIK AGROBIZNESU

21.05.2019 13:04

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski.

Technik agrobiznesu jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, etc. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin – ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych i zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy w podmiotach gospodarczych, bankach, zakładach pracy na stanowiskach ekonomicznych, finansowo-księgowych oraz kadrowych. Przygotowuje również do prowadzenia firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej lub gospodarstwa agroturystycznego.

Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w firmach branży rolno-spożywczej w kraju. Istnieje też możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu technikum agrobiznesu będziesz mógł kontynuować naukę na studiach na kierunkach, m.in.: ochrona środowiska, biogospodarka, zarządzanie, ekonomia, rolnictwo, ekonomika agrobiznesu.