TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

21.05.2019 13:22

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język angielski.

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

• obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

• oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

• prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

• organizacji prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

• obsługi urządzeń i systemów elektronicznych w tym nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z przemysłem motoryzacyjnym np.: ROMAX Auto Handel D. Gołębiewski Strugienice, AGROSKŁAD Popów, Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu Łowicz, Zbigniew Woźniak Usługi Rolnicze Urzecze

W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje prawo jazdy na:

• ciągnik kat. T,

• samochód kat. B,

• uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych i wózków jezdniowych.

Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych i innych.

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem do uprawy roślin. Park maszyn, który wykorzystywany jest podczas zajęć praktycznych jest systematycznie powiększany i modernizowany. Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni.

 

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą podjąć pracę w zakładach usługowo – naprawczych jako specjaliści ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych, elektrotechnicy, diagności pojazdów. Są również przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.

Ukończenie szkoły daje absolwentom uprawnienia rolnicze.