TECHNIK TECHNOLOGI ŻYWNOŚCI

21.05.2019 13:27

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, chemia, język angielski.

 

Technik technologii żywności to zawód zajmujący się produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Uczniowie poznają różne technologie produkcji żywności, zasady bezpiecznego i nowoczesnego żywienia, metody badania oraz sposoby kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

W wyniku kształcenia uzyskasz wiedzę z zakresu produkcji wyrobów spożywczych, organizacji procesu technologicznego, metod analizy składu chemicznego produktów, systemów bezpieczeństwa zapewniania jakości żywności.

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz atrakcyjną pracę w instytucjach zajmujących się projektowaniem żywności, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie żywności, w instytucjach zajmujących się obrotem artykułami spożywczymi, we własnym biznesie.

Możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej na kierunku technologia żywności i kierunkach pokrewnych związanych z chemią, żywieniem człowieka, chemią spożywczą, towaroznawstwem, biotechnologią, biochemią, inżynierią procesową i chemiczną, bezpieczeństwem żywności, itp.

Kierunek objęty jest patronatem firmy Maspex. Uczniowie odbywają płatne praktyki na terenie zakładów firmy w Łowiczu, mają możliwość uzyskania stypendiów , odbywają wiele ciekawych szkoleń zawodowych.