TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

21.05.2019 13:30

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski.

Na tym kierunku młodzież uczy się:

• dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw,

• obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych form i technik,

• organizować zaopatrzenie placówek gastronomicznych, hotelarskich i gospodarstw domowych,

• funkcjonalnie i estetycznie urządzać zakłady gastronomiczne, hotele i domy,

• prowadzić działalność gospodarczą i dokumentację w zakresie gastronomii, hotelarstwa i gospodarstw domowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w dwóch nowocześnie wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej znajdujących się na terenie szkoły.

Praktyki zawodowe organizowane są głównie w ośrodkach leczniczo-wypoczynkowych, oraz renomowanych restauracjach czy hotelach na terenie całej Polski i za granicą.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach związanych z żywieniem człowieka, gastronomią, dietetyką lub pracować w restauracjach, barach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wczasowo – sanatoryjnych itp.. Mogą również prowadzić własną działalność w branży gastronomicznej.