Antybiotykoodporność

3.06.2019 12:06

W holu budynku B naszej szkoły zapoznać się można ekspozycją plakatów informujących o negatywnych skutkach nadużywania antybiotykoterapii. Plakaty zostały przysłane przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie

 Celem wystawy jest podniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat zagrożeń płynących z nadużywania antybiotyków. Uczniowie mieli okazję dokładnie zapoznać się z wystawą podczas zajęć z wychowawcami. Odpowiadając na pytania dotyczące treści znajdujących się na plakatach mogli usystematyzować zdobyta wiedzę.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że odkrycie antybiotyków w XX wieku stanowiło ogromny przełom w medycynie. Dało nadzieję na świat bez zakażeń bakteryjnych i znacznie zmniejszyło śmiertelność w przypadku wielu nieuleczalnych dotychczas chorób. Z czasem okazało się jednak, że nadużywanie antybiotykoterapii prowadzi do powstawania bakterii opornych na działanie tych leków.
Dlatego tak ważne jest w obecnych czasach odpowiedzialne przyjmowanie antybiotyków.
•    Przede wszystkim powinniśmy zapobiegać zakażeniom.
•    Nie należy namawiać lekarzy do przepisywania tych leków np. w przypadku przeziębienia lub grypy. Pamiętajmy,  że są to choroby wywoływane przez wirusy. Antybiotyki są natomiast skuteczne jedynie w przypadku zakażeń bakteryjnych.
•    Istotne jest również stosowanie antybiotyków zgodnie  z zaleceniami lekarza. Nie powinniśmy np. na własną rękę zaprzestawać zażywania leków po ustąpieniu objawów choroby. W żadnym wypadku nie należy również samodzielnie decydować o przyjęciu antybiotyku.
•    Wykorzystywanie antybiotyków w hodowli zwierząt również przyczynia się do pogłębienia tego problemu.

Inicjatorkami wystawy w naszej szkole były pani  Paulina Dróżdż, Iwona Wiankowska, Anna Tomczak oraz samorząd uczniowski wspólnie z opiekunką panią Magdaleną Gasińską.

Paulina Dróżdż