Na Łotwę i Litwę w celu pozyskania partnerów do współpracy

3.06.2019 12:13

26 maja 2019 r. delegacja w składzie: Wicestarosta Pan Piotr Malczyk, Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP Pan Jerzy Zabost, nauczycielka języka rosyjskiego Pani Jolanta Sikorska rozpoczęła podróż służbową na Litwę i Łotwę. W  obu krajach spotkała się z włodarzami miast, na Litwie-  Rokiszki, natomiast na Łotwie-Jekabpils.

   Przedstawiciele delegacji polskiej  i merowie   rozmawiali na temat funkcjonowania placówek oświatowych  w swoich miastach i powiatach, nakładach finansowych potrzebnych do ich prowadzenia, różnicach systemów oświaty w ww. krajach, niżu demograficznym, specyfice funkcjonowania miast ze zwróceniem uwagi na rozwój szkół, kultywowanie tradycji i kultury regionów. W obu wspomnianych  miastach delegacja polska odwiedziła szkoły średnie, zapoznała się z ich funkcjonowaniem, bazą dydaktyczną, kierunkami kształcenia, możliwościami ich rozwoju, osiągnięciami uczniów, realizowanymi  przez nie projektami unijnymi.


   Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP Pan Jerzy Zabost podpisał dwie umowy o współpracy- ze szkołą średnią na Litwie i  na Łotwie. Delegacja polska na Litwie miała również możliwość zapalenia symbolicznych zniczy na grobie pradziadka byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego we wsi Kowaliszki, zasadzenia niedaleko mogiły symbolicznego dębu, obejrzenia miejscowego  pałacu-muzeum, uczestniczenia w spektaklu amatorskiego trzyosobowego teatru lalek ,,CzIZ”.


   Po podpisaniu porozumienia o współpracy ze szkołą średnią w Jekabpils delegacja z powiatu łowickiego zwiedziła miejscowe muzeum, kościół, zapoznała się z historią dawnego centrum handlowego, z możliwościami rozwoju tutejszego przemysłu, sportu i turystyki. Odbyła także wycieczkę do Rygi, gdzie zwiedziła Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.


   Pozyskanie partnerów w krajach przybałtyckich niewątpliwie przyczyni się w przyszłości do możliwości realizacji projektów unijnych oraz owocnych działań  między miastami ww. państw  a powiatem łowickim.

Jolanta Sikorska