Zapraszamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość".

3.06.2019 14:32

Do piątku 07 czerwca 2019 r. wypełniony i własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku B.

Niniejsza rekrutacja dotyczy szkoleń/kursów/warsztatów, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020. Informacje szczegółowe, także przygotowane do wypełnienia formularze zgłoszenia, są dostępne w sekretariacie w budynku B.

Uczniowie mogą zgłaszać się na zajęcia dodatkowe z zakresu następujących zadań:prowadzenia i zarządzania biurem

 • kursy: barmańsko-kelnerski, dietetyki oraz cukiernictwa
 • montaż komputerów, zarządzanie sieciami, programowanie z logiką, funkcjonowanie chmury, sztucznej inteligencji
 • rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna
 • przygotowanie do matury z matematyki i studiów technicznych
 • języki obce branżowe (j. angielski, j. niemiecki)
 • kurs operatorów wózków jezdniowych

O wynikach rekrutacji decydują następujące kryteria:

 • zgodność zajęć w programie projektu z kierunkiem kształcenia,
 • frekwencja na zajęciach,
 • pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pochodzenie z obszarów wiejskich,
 • dodatkowo punktowana jest płeć, i tak dla zadań:
  • 1,3,4,5,6,7 - kobiety otrzymują dodatkowe punkty,
  • dla zadania nr 2 - mężczyźni.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do poszczególnych zadań oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na stronie szkoły w terminie do 15 lipca 2019 r., a następnie na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku B.

Edyta Niedzielska

Pliki do pobrania: