Sukces uczniów z Blichu w etapie centralnym XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych !

10.06.2019 14:52

W dniach 7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej sześcioro uczniów z Blichu uczestniczyło w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

OWIUR należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Laureaci i finaliści, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymują 100% z części pisemnej oraz oceny celujące z przedmiotów zawodowych. Laureaci i finaliści otrzymują indeksy umożliwiające im wolny wstęp na wiele kierunków studiów. Ponadto laureaci otrzymują stypendia i nagrody fundowane przez licznych sponsorów.

Uroczyste rozpoczęcie olimpijskich zmagań odbyło się w centrum konferencyjnym Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej-Zdrój w województwie małopolskim. Część pisemna i praktyczna olimpiady została przeprowadzona w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Zakończenie zmagań i ogłoszenie grona laureatów miało miejsce w dniu 08.06.2019 r. również w Wysowej-Zdrój.

Uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu rywalizowali w następujących blokach tematycznych:

1. Produkcja roślinna - w finale eliminacji centralnych rywalizowało 25 uczestników z całej Polski (zwycięzcy eliminacji okręgowych), 14 najlepszych uhonorowano tytułem laureata, pozostałych tytułem finalisty.

ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu reprezentowali w tym bloku:

• Szymon Kowalski - zajął II miejsce w etapie centralnym;

• Grzegorz Pacler – zajął V miejsce w etapie centralnym zdobywając tylko 1 punkt mniej niż Szymon.

Obaj zostali uhonorowani tytułem laureata , są uczniami klasy III Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.

2. Produkcja zwierzęca - w finale eliminacjach centralnych rywalizowało 29 uczestników, 17 najlepszych uhonorowano tytułem laureata, pozostałych tytułem finalisty.

ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu reprezentowali w tym bloku:

• Piotr Majchrzak - tegoroczny absolwent klasy IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Piotr w etapie centralnym zajął V miejsce i został uhonorowany tytułem laureata.

• Patryk Parys – uczeń klasy I Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, w etapie centralnym został uhonorowany tytułem finalisty. Wielkim sukcesem Patryka jest fakt zakwalifikowania się do etapu centralnego tej olimpiady (Patryk w eliminacjach okręgowych zajął drugie miejsce).

3. Mechanizacja rolnictwa - w finale eliminacjach centralnych rywalizowało 28 uczestników , 14 najlepszych uzyskało tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty.

ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu reprezentował w tym bloku:

• Kamil Bodek - tegoroczny absolwent klasy IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Kamil w etapie centralnym został uhonorowany tytułem finalisty.

4. Gastronomia - w finale eliminacjach centralnych rywalizowało 34 uczestników , 17 najlepszych uzyskało tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty.

ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu reprezentowała w tym bloku:

• Kinga Jaros – tegoroczna absolwentka klasy IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Kinga w etapie centralnym została uhonorowana tytułem finalisty.

 

Źródło informacji: https://www.agropolska.pl/olimpiada/aktualnosci-owiur/

 

Anna Kowalska