Fundacja Efekt Motyla przesyła informacje o naborze do stypendium Fundacji Efekt Motyla w roku szkolnym 2019/20. Program stypendialny jest prowadzony przez Fundację od 2008 r.

21.06.2019 22:21

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019 r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

 

Warunki formalne do złożenia wniosku:

- zamieszkanie na terenie wiejskim;

- status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum i technikum (oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2018/19;

- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;

- trudna sytuacja materialna w rodzinie;

- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1 -15 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania: