REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ZAJĘCIA PROJEKTOWE

2.07.2019 19:00

Zapraszamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość". Do piątku 5 lipca 2019 r. wypełniony i własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku B.

Niniejsza rekrutacja dotyczy szkoleń/kursów/warsztatów, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020. Informacje szczegółowe, także przygotowane do wypełnienia formularze zgłoszenia, są dostępne w sekretariacie w budynku B.

 

Uczniowie mogą zgłaszać się na zajęcia dodatkowe z zakresu następujących zadań:

-prowadzenia i zarządzania biurem

- montaż komputerów, zarządzanie sieciami, programowanie z logiką, funkcjonowanie chmury, sztucznej inteligencji

- rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna

- przygotowanie do matury z matematyki i studiów technicznych

- języki obce branżowe (j. angielski, j. niemiecki)

- kurs operatorów wózków jezdniowych

 

O wynikach rekrutacji decydują następujące kryteria:

- zgodność zajęć w programie projektu z kierunkiem kształcenia,

- frekwencja na zajęciach,

- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,

- specjalne potrzeby edukacyjne,

- pochodzenie z obszarów wiejskich,

-dodatkowo punktowana jest płeć, i tak dla zadań: 1,3,4,5,6,7 - kobiety otrzymują dodatkowe punkty, dla zadania nr 2 - mężczyźni.

 

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do poszczególnych zadań oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na stronie szkoły w terminie do 15 lipca 2019 r., a następnie na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku B.

Edyta Niedzielska

Pliki do pobrania: