OGŁOSZENIE!

18.07.2019 9:12

                        LISTY UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO I  KLASY TECHNIKUM NR 2 W ZSP NR 2 RCKUIP W ŁOWICZU
(po dostarczeniu  do dnia   24 lipca 2019 r.  do godz. 12.00 : oryginału świadectwa i wyniku  z egzaminu, zaświadczenia od lekarza   medycyny pracy, karty zdrowia ucznia,  2 szt. zdjęć, innych dokumentów RODO) ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W DNIU 25 LIPCA O GODZ. 12 NA DRZWIACH SZKOŁY BUD. A