Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019 18:38

Dnia 2 września 2019 roku o godzinie 9.15 po uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej społeczność blichowska w murach szkoły rozpoczęła nowy rok szkolny.

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i powitaniem przez dyrektora Jerzego Zabosta wszystkich zgromadzonych: uczniów, pracowników i gości.

Dyrektor Jerzy Zabost oficjalnie powitał nowego wicedyrektora szkoły Piotra Słomę i podziękował za wkład pracy i zaangażowanie poprzedniemu wicedyrektorowi Wojciechowi Białeckiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było uczczenie minutą ciszy pamięci poległych nauczycieli Blichu i złożenie wiązanek oraz zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową.

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" zaprezentowali krótką część artystyczną upamiętniającą 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Po części artystycznej krótkie przemówienia i życzenia sukcesów w nadchodzącym roku wygłosili:

- Dyrektor Jerzy Zabost

- Wicestararosta Łowicki - Piotr Malczyk

- Dyrektor Produkcji firmy MASPEX Agros Nova - Jarosław Ruta

- Przewodniczący Rady Rodziców - Piotr Bojski

- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Klaudia Bursiak.

Na tym zakończono wspólną dla całej społeczności część uroczystości. Pierwszoklasiści pozostali na sali wraz z wychowawcami i dyrekcją.  Uczniowie klas starszych wraz z wychowawcami odbyli spotkania w swoich salach lekcyjnych.

Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu