Rekrutacja Mobilność I 2019/2020

6.09.2019 13:47

Rozpoczynamy nabór do kolejnego projektu zawodowych praktyk zagranicznych realizowanego i finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczeń na europejskim rynku pracy. Cele projektu zostaną zrealizowane dzięki organizacji dwu tygodniowych praktyk w greckich przedsiębiorstwach. W ramach projektu odbędą się dwie mobilności w których będą mogli wziąć uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu, pobierający naukę w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywienia.

Pierwsza Mobilność odbędzie się w terminie 04.11.2019 - 15.11.2019 i będzie ona dedykowana kierunkom technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Limity miejsc przewidziane dla każdego kierunku wynoszą TL - 20 osób, TŻiUG 15 osób. Kandydaci zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej, określonej w Regulaminie Rekrutacji.

Podstawą do uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, będącego podstawą do zakwalifikowania ucznia/absolwenta do projektu.

Prawidłowo wypełnione Formularze Zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 05.09.2019 do 12.09.2019.

Uwaga!!! Wszelkie dokumenty takie jak Regulamin Rekrutacji, Formularze Zgłoszeniowe oraz Instrukcje prawidłowego wypełniania Formularzy znajdują się w sekretariacie szkoły, u Koordynatora Projektu Pani Edyty Kłak, a także są do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Proszę o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi procedury rekrutacyjnej w szczególności z instrukcją wypełniania zgłoszeń. Nieczytelne, mające braki lub złożone po terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Edyta Kłak