Cudze chwalicie, swego nie znacie-logistyce i informatycy na wycieczce edukacyjnej

28.09.2019 15:59

Dnia 26.09.2019 r odbyła się wycieczka z udziałem klas 1TLBG i 1
TIBP i wychowawcami p. Mileną Wojdą -Wróbel i p. Magdaleną Piechowską-Malińską.
Pierwszym punktem było wyjście do kina na film pt. "Piłsudski". Po projekcji filmu w kinie Fenix, udaliśmy się na krótki spacer po Łowiczu i do Bazyliki Katedralnej, gdzie czekał na nas przewodnik PTTK pan Jacek Rybus. Dowiedzieliśmy się, że łowicka katedra to miejsce wiecznego spoczynku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 często rezydowali w będącym ich własnością Łowiczu. Ponieważ prymasi Polski byli z tytułu pełnionych przez siebie urzędów kościelnych jednocześnie interreksami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 1572 w czasach bezkrólewia, kościół pełnił tymczasową funkcję najważniejszej świątyni Rzeczypospolitej. 13 listopada 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii. Drugim krokiem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki Katerdalnej w Łowiczu wraz z wejściem na wieżę widokową w tej Bazylice. Panorama miasta okazała się imponująca. Wielu z nas widziało ją po raz pierwszy. Lekcja historii na temat własnego miasta okazała się niezwykle ciekawa. 
 
Szymon Skierski 1 TLBG