"Nie wystarczy robić coś dobrze, otoczenie musi o tym wiedzieć"

10.10.2019 8:19

plakat autorstwa Karoliny Stępięń

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w II konkursie graficznym "STOP HEJTOWI"

REGULAMIN SZKOLNEGO GRAFICZNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO„STOP HEJTOWI”
-opracowanego i przeprowadzonego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

 

CELE KONKURSU

•Rozwijanie zainteresowań informatycznych wraz z przygotowaniem młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym.

•Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

•Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.

•Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

•Przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego  i zawodowego.

•Wykorzystanie graficznych programów komputerowych do kształtowania uwag spostrzegawczości, estetyki.

•Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką informatyczną.

•Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedz  i umiejętności z zakresu informatyki.

•Wyzwolenie ducha rywalizacji.

 

UCZESTNICY KONKURSU :Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy chętni uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

 

STRUKTURA KONKURSU

•Temat pracy konkursowej: „ STOP HEJTOWI”

•W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

•Praca powinna być przekazana organizatorom w wersji wydrukowanej w formie A3 oraz w wersji elektronicznej.

•Prace można składać do 06.11.2019r. u p.  Pauliny  Wojdy oraz p. Moniki Danych .

•Prace powinny zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko oraz klasa.

•Praca powinna być wykonana przez jednego ucznia.

•Podczas tworzenia pracy nie należy jej publikować i udostępniać innym.

•Ocenie podlegać będzie:  estetyka wykonania pracy, umiejętność wykorzystania zasobów programu graficznego, zgodność z tematem, oryginalność.

 

Regulamin opracowały:

Paulina Wojda

Magdalena Drobnik –Pudłowska

Monika Danych