16. Spotkanie Łódzkiej grupy AZURE

24.10.2019 14:23

W Łódzkiej siedzibie firmy programistycznej Accnture, odbyło się spotkanie grupy Microsoft Azure. Celem tej grupy jest podwyższanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w dziedzinie pracy na z chmurą Azure firmy Microsoft. Zaproszeni goście przedstawili w formie wykładu i ciekawych ćwiczeń pracę z zasobami umieszczonymi w kontenerach.

W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy 4b technikum informatycznego. Jest to dla nich kontynuacja pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie (w roku 2019 w kwietniu spotkanie grupy Łódzkiej odbyło się w naszej szkole).

Uczestniczyliśmy w trzech wykładach. Pierwszy dotyczył wykorzystania składowania danych w chmurze od strony programistycznej. Zaprezentowano rozwiązanie zabezpieczania plików. Aplikacje zabezpieczające zostały napisane w języku C#. Prelegentem był Marcin Iwanowski – przewodniczący grupy Azure z Białegostoku.

Druga prezentacja poruszała temat bezpiecznych wirtualnych sieci. Uczniowie mogli się dowiedzieć jak zbudowana jest światowa wewnętrzna sieć Microsoftu o nazwie Azure. Ciekawą prezentację przedstawił mgr inż. Andrzej Kokociński – architekt i trener aplikacji ażurowych.

Trzecia prelekcja dotyczyła kontroli zasobów aplikacji, uruchamianych w kontenerach. Wykorzystano klaster zarządzalnyKubernetes. Wskazano sposoby na segmentację najważniejszych aplikacji. Prowadzący zaprezentował symulację awarii klastra. Prezentację prowadził dr Krzysztof Pudłowski ekspert obszaru CRM w firmie telekomunikacyjnej.

 

Magdalena Drobnik Pudłowska