Uczestnicy zajęć z matematyki realizowanych w ramach projektu edukacyjnego "Moje kompetencje - moja przyszłość" z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

28.10.2019 18:43

25 października uczniowie uczęszczający na kurs przygotowawczy z matematyki oraz na studia realizowany we współpracy ze szkołą wyższą wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Cybernetyki WAT. Pani dr Ewa Łakoma poprowadziła wykład na temat "Co warto umieć wybierając techniczny kierunek studiów?".  Przedstawiła program studiów z informatyki, odniosła się do Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz oczekiwań polskich pracodawców. Udzieliła wielu cennych wskazówek, jak pokierować własną edukacją, aby nie tylko zdawać egzaminy, ale również czerpać przyjemność i satysfakcję z samodoskonalenia. Następnie udaliśmy się na wykład Pana Kowalskiego, który pytaniem "Jaka jest twoja ulubiona liczba i dlaczego jest to liczba Pi?" rozpoczął rozważania na temat liczb znanej nam z lekcji matematyki. Zachęcając nas do wspólnych obliczeń przedstawił rys historyczny i kolejne przybliżenia liczby Pi. Zajęcia zakończył wieloma ciekawostkami i zabawnymi rebusami. Po wykładach udaliśmy się na park maszyn, gdzie mogliśmy obejrzeć czołgi i inne wozy bojowe. W drodze powrotnej skręciliśmy na wspólny posiłek. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne zajęcia poprowadzone przez wykładowców WAT.

Monika Danych