Sukces Zuzanny Gasińskiej - wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Las wokół nas”.

21.11.2019 20:22

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym – „Las wokół nas” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

Celami konkursu były :
- umiejętność spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych powiatu łowickiego;
- wyrabianie współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
- kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży.
Z naszej szkoły do konkursu przystąpili uczniowie: Mateusz Polit, Angelika Waracka, Arkadiusz Wielemborek, Agata Sumińska, Kamila Workowska, Hubert Dziuda, Aleksandra Żałoba, Patrycja Kunikowska, Zofia Chodorska, Justyna Muras, Julia Pernak, Patryk Cieślak, Miłosz Wieteska, Kamila Matuszewska, Agata Pastwa, Zuzanna Gasińska, Kacper Płuska, Karolina Antoniak, Patrycja Dańczak, Weronika Fiutkowska. Jury wyłoniło pracę Zuzanny Gasińskiej , za którą uczennica otrzymała wyróżnienie i nagrodę.

Opiekunami konkursu na terenie ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu byli: Grzegorz Słoma i Agnieszka Syryca.

Z całego powiatu w konkursie wzięło udział 109 prac uczniów wszystkich szkół. Wyłoniono 15 laureatów, w tym uczennicę naszej szkoły.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Słoma