UWAGA !!! Zdjęcia klasowe.

24.11.2019 20:42

Samorząd Uczniowski informuje, że we wtorek i środę (26.11 i 04.12) będzie w szkole fotograf.

Zdjęcia będą się odbywać w sali wykładowej nr 1 bud B we wtorek w godzinach 8.00 - 10.30 oraz w środę w godzinach 11.00 - 15.10 wg harmonogramu:

WTOREK:
1. 1TIAg 8:00-8:10 (1 lekcja)
2. 3TLB 8:10-8:20 (1 lekcja)
3. 3TIB 8:20-8:30 (1 lekcja)
4. 2TIA 8:30-8:40 (1 lekcja)
5. 4TIB 8:55-9:05 (2 lekcja)
6. 4TŻU 9:05-9:15 (2 lekcja)
7. 2 TMR 9:15-9:25 (2 lekcja)
8. 2 TLB 9:25-9:35 (2 lekcja)
9. 1TMRp 9:50-10:00 (3 lekcja)
10. 1 TTg 10:00-10:10 (3 lekcja)
11. 3TLA 10:10-10:20 (3 lekcja)
12. 2 TAM 10:20-10:30 (3 lekcja)

ŚRODA:
1.  4 TLA  11:00-11:10 (4 lekcja)
2. 4 TLB 11:10-11:20 (4 lekcja)
3. 3 TŻU 11:20-11:30 (4 lekcja)
4. 2TIB 11:30-11:40 (4 lekcja)
5. 1TLbg  11:40-11:50 (5 lekcja)
6. 4TMA  11:50-11:55 (5 lekcja)
7. 1TIbp  11:55-12:00 (5 lekcja)
8. 4TMR  12:00-12:10 (5 lekcja)
9. 1TLag  12:10-12:15 (5 lekcja)
10. 1TŻp 1TŻUp  12:15-12:25 (5 lekcja)
11. 2TŻU   12:25-12:35 (5 lekcja)
12. 3BMM 12:45-12:55 (6 lekcja)
13. 4TIA 12:55-13:05 (6 lekcja)
14. 1TIbg 13:05-13:15 (6 lekcja)
15. 1TMg 13:15-13:25 (6 lekcja)
16. 2BMM 13:30-13:40 (7 lekcja)
17. 2TLA 13:40-13:50 (7 lekcja)
18. 3TMR 13:50-14:00 (7 lekcja)
19. 3TIA  14:00-14:10 (7 lekcja)
20. 4TIC  14:10-14:20 (7 lekcja)
21. 1TIap  14:25-14:35 (8 lekcja)
22. 1TLp 1TLGp  14:35-14:45 (8 lekcja)
23. 1LAp 1TLAp  14:45-14:55 (8 lekcja)

Prosimy wszystkich nauczycieli o umożliwienie wykonania zdjęć. Dziękujemy.

Magdalena Gasińska - opiekun SU, Klaudia Bursiak - przewodnicząca SU