II Powiatowe Forum Zawodowe w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu.

7.12.2019 8:03

W dniu 5 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyło się II Powiatowe Forum Zawodowe. Organizatorami byli: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łowiczu oraz ZSP nr 2 CKZ   w Łowiczu.

W dniu 5 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyło się II Powiatowe Forum Zawodowe. Organizatorami byli: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łowiczu oraz ZSP nr 2 CKZ   w Łowiczu. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, dyrektor  Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Irena Maria Lesiak, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Joanna Paćkowska, dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łowickiego, przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznej w Łowiczu, WKU w Skierniewicach, PSP w Łowiczu oraz  pracodawcy współpracujący ze szkołami  w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu.  

Spotkanie poświęcone było najważniejszym kwestiom związanym z kształceniem w zawodach szkolnictwa branżowego oraz roli szkół i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe w dostosowaniu sposobu realizacji zadań uwarunkowanych zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo - społecznym, na które wpływają w szczególności: nowe techniki i technologie, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W trakcie spotkania kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Powiatu Łowickiego przedstawił Pan Marcin Kosiorek - Starosta Łowicki, koncepcję zmian w szkolnictwie branżowym omówiła Pani Irena Maria Lesiak - dyrektor  Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, uregulowania prawne współpracy szkół z pracodawcami  w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu i staży uczniowskich oraz otwierania nowych kierunków kształcenia przedstawiła Pani Joanna Paćkowska - wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, przykłady dobrych praktyk - udział pracodawców w szkoleniu zawodowym zaprezentowała Pani Karolina Trukawka - przedstawiciel ZPOW Agros Nova w Łowiczu. W ostatnim punkcie konferencji Pani Izabela Pawluk - doradca zawodowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu przedstawiła zasady tworzenia oferty programowej w kształceniu zawodowym.

Dyrektor ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu - Pan Jerzy Zabost podsumowując spotkanie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i wyraził nadzieję na dalszy rozwój współpracy organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkoły, pracodawców i szkół w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
                                                                                                                              
                                                                                                                                

M.E.Tataj, P. Słoma