Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

14.12.2019 22:22

Zakończył się cykl zajęć integracyjnych, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich 12 klas pierwszych. Zajęcia były prowadzone przez starszych uczniów (Szymona Zwolińskiego i Krzysztofa Pąśko z kl. 3 TINb, Kacpra Machnickiego i Jakuba Felczyńskiego z kl. 2 TINb , Rafała Machałę i Mateusza Grzegorego-Roróga z kl. 3 TMRiA oraz Zuzannę Gasińską z kl. 1 TŻUp) pod opieką pedagoga szkolnego – Anny Golędzinowskiej-Lebiody.

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość lepiej się poznać, zaprezentować swoje zainteresowania, hobby, pasje. Ćwiczyli również współdziałanie w zespole wykonując zadania, których powodzenie zależało od zaangażowania wszystkich członków zespołu. Najtrudniejszym, ale zarazem najbardziej radosnym ćwiczeniem było udzielanie sobie wzajemnie pozytywnej informacji zwrotnej. Uczniowie mieli za zadanie wpisanie (każdy każdemu), na kartce przypiętej szpilką do ubrania na plecach, jednej pozytywnej cechy, zauważonej u swojej koleżanki/kolegi.

Pierwszoklasiści z radością uczestniczyli w organizowanych zajęciach, których pomysłodawcami byli uczestnicy tegorocznego IV Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych: Zuzanna Gasińska, Kacper Machnicki i Szymon Zwoliński.

 

Anna Golędzinowska-Lebioda