"Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze." (bł.ks. Jerzy Popiełuszko)

15.12.2019 1:24

13 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 2 TIB pod opieką p. Moniki Danych oraz p. Agnieszki Syrycy uczestniczyli w obchodach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, reprezentując naszą szkołę w poczcie sztandarowym.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Solidarności od wysłuchania pieśni "Ojczyzno ma". Ks. Jerzy Petrynowski poprowadził krótką modlitwę, po której udaliśmy się w marsz ulicami Łowicza. Zatrzymaliśmy się przy pomniku Powstańców Styczniowych oraz pomniku błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Łukasz Gawrzydek poprowadził krótką modlitwę pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Następnie udaliśmy się na Mszę Św. w Parafii Katedralnej.

Podczas obchodów wspominaliśmy m.in. życie bł.ks.Jerzego Popiełuszki oraz Św. Jana Pawła II. Udział w uroczystości stał się dla uczniów niezapomnianą lekcją historii.

Monika Danych