Podsumowanie zadania 1. Prowadzenie i zarządzanie biurem w ramach Projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"

17.12.2019 20:02

W grudniu 2019 r. zakończono w szkole realizację zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu na Blichu kierunków: technik agrobiznesu, technik logistyk i technik informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Od początku trwania projektu, tzn. od listopada 2018 r dotychczas przeszkolono w zakresie organizacji pracy biurowej 3 grupy uczestników z klas czwartych, trzecich i drugich.

Zajęcia były prowadzone przez czworo nauczycieli: Annę Kosmowską, Annę Tomczak, Elżbietę Wojtynę i Piotra Żaka.

Program zajęć przewidywał 60 godzin przeznaczonych na zagadnienia związane z: obsługą oprogramowania komputerowego, tj. pakietu Office pod kątem przydatności w opracowaniu dokumentacji i korespondencji, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel, baz danych MS Access, wykorzystanie użytkowego programu finansowo - księgowego Symfonia, zapoznanie z zasadami savoir-vivru pracy w biurze i zarządzania czasem, technikami negocjacji oraz praktycznego zastosowania języka angielskiego w kontaktach z petentem.

W celu realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni ekonomiczno-biznesowej zwanej pracownią agrobiznesu i przedsiębiorczości (sala nr 20): laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, tablicę interaktywną, telewizor, kalkulatory, artykuły biurowe.

Uczniowie - uczestnicy tegorocznej II edycji projektu odbędą jeszcze 4-tygodniowy staż zawodowy u wybranych pracodawców zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.

 

Elżbieta Wojtyna