MAMY ZŁOTO!!!

9.01.2020 22:20

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 2 (ZSP nr 2 CKZ) im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020

Szkoła na Blichu ma kolejny powód do dumy! Po raz kolejny Ponadpodstawowych  nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki uzyskał wysokie notowania w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2020 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Cieszy nas fakt, że dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, zajęliśmy tym razem 2 miejsce wśród łowickich techników, 6 w województwie i 99 miejsce w rankingu ogólnopolskim. Zajęliśmy również wysoką notę w Rankingu Szkół Olimpijskich – 2 miejsce na liście szkół olimpijskich w Łowiczu oraz 146 miejsce w tej kategorii w rankingu ogólnopolskim. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Szczegółowe zestawienia i inne informacje są dostępne:

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele

Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu