Uczniowie klasy II Technikum Technologii Żywności w poznańskiej uczelni

30.01.2020 9:09

W dn. 29.01.2020r uczniowie kl. II TTŻ odbyli wycieczkę dydaktyczną na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zajęcia w których uczestniczyli poświęcone były tematyce projektowania żywności funkcjonalnej, cieszącej się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów.

Żywność funkcjonalna to żywność o właściwościach probiotycznych, żywność dedykowana dla osób cierpiących na określone jednostki chorobowe takie jak cukrzyca, żywność stosowana w chorobach neurodegeneracyjnych. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą produktów funkcjonalnych dostępnych na rynku. W dalszej części spotkania wysłuchali wykładu dotyczącego analizy sensorycznej, zdobyte wiadomości były niezbędne do wykonania ćwiczeń z zakresu sensoryki. Młodzież wykorzystując metody konsumenckie preferencyjne, test trójkątowy, metodę hedoniczną wykonała ćwiczenia na ustalenie progu wrażliwości sensorycznej, progu różnicy, daltonizm smakowy. Materiał badawczy stanowiły roztwory o określonym stężeniu substancji nadających smak, soki, czekolada z probiotykiem jako przykład żywności funkcjonalnej.

Zajęcia w murach poznańskiej uczelni stanowią ciekawą, nieco odmienną alternatywę zajęć edukacyjnych, w których uczniowie chętnie uczestniczą.

 

Olga Kwapisz - Wojda