Szkolenie nt. elektronicznej giełdy towarowej

7.02.2020 10:09

Uczniowie z klas II, III i IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym możliwości kupna-sprzedaży produktów żywnościowych w systemie e-Platformy Żywnościowej Sellfood.

6 lutego 2020 r. szkołę na Blichu odwiedzili specjaliści z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i przeprowadzili 2-godzinną prezentację najnowszych trendów z zakresu obrotu artykułami rolno-spożywczymi. W spotkaniu z nimi wzięło udział ok. 100 uczestników.

Dzięki współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została stworzona e- platforma na wzór giełdy papierów wartościowych, tylko przedmiotem obrotu tj. transakcji rzeczywistych będą towary takie jak: zboża, rzepak, kukurydza, koncentrat soku jabłkowego, cukier, odłuszczone mleko w proszku, półtusze wieprzowe, a nawet energia elektryczna i gaz ziemny. Towary dostępne w tym systemie mają być wystandaryzowane, czyli podzielone na klasy jakościowe. Giełda ma wyznaczać cenę produktów w oparciu o tzw. szeroki rynek, na który mają wpływ różne czynniki.

W projektowanej strukturze głównymi ogniwami będą: giełda, izba rozliczeniowa oraz autoryzowane magazyny.

Wygłaszający prelekcję: Arkadiusz Krakowiak i Dariusz Partyka poinformowali też, że okres pilotażowy rozpocznie się 1 marca i potrwa do sierpnia 2020 r.

Szkolenia nt. najnowszych kierunków rozwoju w szeroko pojętej edukacji odbywają się w murach ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu corocznie i systematycznie już od wielu lat, dzięki życzliwości dyrekcji szkoły, chętnie współpracującej z instytucjami z rynku regionalnego i uwzględniającej zapotrzebowanie uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Elżbieta Wojtyna