Grzegorz Pacler -  stypendysta Prezesa Rady Ministrów

19.02.2020 9:18

W dniu 18 lutego 2020 r. w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczył Grzegorz Pacler -  uczeń klasy IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, który jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Grzegorz osiągnął za rok szkolny 2018/2019  najwyższą średnią ocen w szkole – 5,46 i wzorowe zachowanie. Uczeń wkłada wiele wysiłku w przygotowanie się do konkursów i olimpiad, w których uczestnicząc odnosi duże sukcesy. Jest laureatem XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna (zajął 5 miejsce w kraju). Grzegorz Pacler zajął III miejsce w "Konkursie wiedzy o rolnictwie ekologicznym" organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, reprezentował również szkołę  w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 

Paulina Dróżdż