Uczniowie z technikum agrobiznesu wezmą udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

24.02.2020 15:02

12 marca 2020 r. odbędzie się drugi etap Konkursu, którego temat przewodni brzmi „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.

Uczniowie z klasy 2 TAM: Mateusz Bogusz, Łukasz Jabłoński, Patryk Jurga, Maciej Materek, Patryk Parys i Tomasz Rojek w styczniu 2020 r. napisali pracę na jeden z wybranych tematów:

1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?

3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.

4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Właśnie otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że komisja konkursowa, która składa się m. in. ze specjalistów zrzeszonych w Łódzkim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wszystkich sześciu uczniów z naszej szkoły zakwalifikowała do udziału w etapie wojewódzkim. Na liście potencjalnych uczestników wymieniono 96 osób, więc konkurencja będzie bardzo duża.

KWoP odbywa się pod patronatem Ministerstwa Finansów, Kuratora Oświaty w Łodzi oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

http://www.lodzki.kidp.pl/strona.php/368_osmy_ogolnopolski_konkurs_wiedzy_o_podatkach.html

Elżbieta Wojtyna