Najzdolniejsi „Zawodowcy” z Blichu na uroczystej gali przyznania stypendiów w Teatrze Wielkim w Łodzi

21.02.2020 20:56

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” to projekt stypendialny z dofinansowaniem ze środków unijnych. Jego celem jest objęcie opieką najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego.

Zadaniem takiej formy wsparcia jest przyciągnięcie młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego i w ten sposób podniesienie jego atrakcyjności oraz zapobieganie fluktuacji uczniów w kolejnych latach kształcenia.Kwota stypendium na jednego ucznia wynosi 6000 zł. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczniowie będą podlegali opiece dydaktycznej nauczycieli opiekunów zatrudnionych w szkole.

Do zacnego grona stypendystów weszło aż 14. uczniów z naszej szkoły:

1.Łucja Letka klasa 2 TAM

2. Maciej Materek klasa 2 TAM

3.  Patryk Parys klasa 2 TAM

4. Łukasz Sedkowski klasa 2 TIN A

5. Maciej Okraska klasa 2 TIN B

6. Michał Śmiechowski klasa 2 TIN B

7. Kacper Aniszewski klasa 3 TIN A

8. Kacper Barański klasa 3 TIN B

9. Dominik Deka klasa 4 TIN A

10. Bartosz Palewicz klasa 4 TIN A

11. Kinga Flis klasa 4 TIN B

12. Wojciech Charkiewicz 4 TIN B

13. Michał Kostrzewa klasa 4 TIN C

14. Jakub Bury klasa 4 TMR i A

Wymienieni uczniowie uzyskali w ubiegłym roku szkolnym bardzo wysokie średnie ocen (powyżej 4,5) z przedmiotów zawodowych.

Wszyscy ci uczniowie w dniu dzisiejszym uczestniczyli w uroczystej gali inauguracyjnej w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie odebrali przyznane stypendia. Ciężka praca uczniów została doceniona. Wraz z dokumentami poświadczającymi przyznanie funduszy uczniowie otrzymali także list gratulacyjny w uznaniu dotychczasowych zasług oraz życzenia dalszych sukcesów w nauce i rozwijaniu pasji zawodowych.

Podniosły charakter uroczystości i jego oprawa wywarły ogromne wrażenie na młodzieży i towarzyszącym im opiekunach.

Uczniów ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki zachęcamy do dalszej wytrwałej nauki i kontynuowania rozwijania pasji zawodowych. Stypendystom serdecznie gratulujemy i wszystkim życzymy sukcesów.

Katarzyna Mańkowska