Olimpiada Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski.”

5.03.2020 11:32

W środę, 4 marca, w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej. Uczestniczyło w nim dwóch uczniów naszej szkoły – Mikołaj Stelmaszczyk z klasy I Technikum Informatycznego i Jakub Lus z klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Tegoroczna olimpiada przebiega pod hasłem „Dumni z Ewangelii i z Polski.” Uczniowie przygotowując się do testu , czytali wybrane teksty z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła min. homilie Jana Pawła II i różne opracowania np. fragment książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, poświęcony pojęciom ojczyzny, narodu, państwa, patriotyzmu i inne.

Jeden z punktów testu polegał na uzupełnieniu fragmentu homilii Jana Pawła II wygłoszonej do młodzieży na Westerplatte: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.” Myślę, że te słowa pozostaną im na długo w pamięci i mam nadzieję, że będą natchnieniem dla nich i ich rówieśników.

 

Emilia Adamowicz