Uczniowie z technikum agrobiznesu z Blichu byli bezkonkurencyjni w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych

8.03.2020 20:10

Spektakularny sukces uczniów z klasy II i IV technikum agrobiznesu - uczestników wojewódzkiego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

W dniu 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Łodzi Widzewie odbył się etapu wojewódzki OMPR, do którego przystąpiło 58 uczestników w wieku 17 - 40 lat: uczniowie szkół średnich kształcących na kierunkach rolniczych, absolwenci uczelni rolniczych oraz przedsiębiorcy rolni, którzy są świetnie praktycznie zorientowani w aktualnościach gospodarczych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu był licznie reprezentowany przez 7 uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu: Szymona Kowalskiego, Grzegorza Paclera z klasy 4 TMA oraz Łukasza Jabłońskiego, Patryka Parysa, Macieja Materka, Tomasza Rojka i Patryka Jurgę z klasy 2 TAM. Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowywała Anna Kowalska.

Uczestnicy olimpiady zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi następujących obszarów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie. Finał wojewódzki olimpiady przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po części pisemnej wyłoniono 15 uczestników z najlepszymi wynikami, którzy przystąpili do drugiego etapu. W drugim etapie losowali po pięć pytań, za każde z nich mogli uzyskać maksymalnie 3 punkty. Do ustnego etapu zakwalifikowało się aż pięciu uczniów naszej szkoły. Po podsumowaniu wyników okazało się, że jako szkoła byliśmy bezkonkurencyjni, gdyż:

II miejsce zajął Szymon Kowalski,

IV miejsce Łukasz Jabłoński,

VI miejsce Patryk Parys,

VIII miejsce Grzegorz Pacler,

IX miejsce Maciej Materek.

Uczestnicy z sześcioma najlepszymi lokatami zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady. Tytuł laureata eliminacji wojewódzkich zdobyli więc: rolnik indywidualny, który zajął pierwsze miejsce, trzech uczniów z Blichu: Szymon Kowalski, Łukasz Jabłoński i Patryk Parys oraz po jednym uczniu z dwóch innych szkół o profilu rolniczym. Finał krajowy OMPR odbędzie w dniach 14-15 marca 2020 r. podczas j XXVI edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Na ten niewątpliwy sukces naszych uczniów składa się kilka przyczyn. Oprócz bardzo dobrej edukacji w szkole na Blichu i wieloletniej tradycji w zdobywaniu najlepszych wyników w ogólnopolskich olimpiadach organizowanych przez wyższe uczelnie i organizacje rolnicze trzeba zauważyć duże doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej w rodzinnych gospodarstwach u naszych uczniów, będących przecież jeszcze bardzo młodymi osobami. Sfera agrobiznesu jest najwyraźniej zgodna z ich zainteresowaniami. Mają oni też widocznie świadomość, że produkcja zdrowej i dobrej żywności była, jest i będzie strategiczną dziedziną w gospodarce kraju i świata.

Wszystkim uczniom - uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Anna Kowalska