Kursy z zakresu rolnictwa precyzyjnego/agrotroniki oraz mechaniki precyzyjnej przygotowaniem do lepszego startu na rynku pracy

23.06.2020 19:06

Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz z technikum agrobiznesu kończą zajęcia specjalistyczne z zadania 4. w ramach Projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"

W ostatnich latach uczniowie ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu na Blichu brali udział w realizacji kilku projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Jednym z nich jest Projekt pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość”.

W projekcie bardzo ważnym pod względem dokonanych zakupów i funkcjonowania szkoły, było zadanie nr 4.

W ramach tego zadania zostały utworzone i przeprowadzone dwa kursy:

1. Rolnictwo precyzyjne/agrotronika

2. Mechanika precyzyjna.

Oferta tych kursów skierowana była dla uczniów klas Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu oraz uczniów szkoły branżowej pierwszego stopnia o profilu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Ważnymi kryteriami naboru uczestników były osiągnięte wyniki w nauce i wysoka frekwencja kandydatów na zajęciach szkolnych. W latach 2018-2020 odbyły się dwie edycje kursów liczące po 8 osób każdy, w sumie w kursach Rolnictwo precyzyjne i Mechanika precyzyjna wzięło udział 32 uczestników.

Ciekawym elementem kursu były praktyki i staże dla uczestników, za które otrzymali gratyfikacje finansowe.

Udział w projekcie MK-MP pozwolił na doposażenie szkolnej pracowni agrotroniki w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Środki pozyskane na ten cel umożliwiły nam zakup ciągnika rolniczego marki Kubota wyposażonego w system automatycznego prowadzenia z dokładną korekcją toru jazdy. Ciągnik został zakupiony wraz z maszynami towarzyszącymi, na które złożyły się zestaw uprawowo siewny i rozsiewacz nawozów mineralnych. Dzięki temu zakupowi, uczniowie naszej szkoły mogą na co dzień zapoznawać się w praktyce z najnowocześniejszymi rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego. W pracowni agrotroniki znajdują się także symulatory jazdy automatycznej agregatu ciągnikowego i programy do symulowania toru jazdy i programowania parametrów pracy ciągnika i maszyn rolniczych.

Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w niezbędne narzędzia i komputery, z których korzystają uczniowie uczący się nowoczesnej mechanizacji rolnictwa. Uczniów cieszy specjalistyczny sprzęt do diagnostyki pojazdowej, do którego możemy podpiąć pojazdy i wyeliminować wszystkie błędy systemowe. Nasi uczniowie osobiście testowali diagnostykę na swoich autach, którymi dojeżdżają do szkoły.

Dzięki nawiązaniu współpracy szkoły z firmami Polsad i Kubota, kierunek mechanizacyjny został objęty ich patronatem, oferując wszelką pomoc i opiekę zarówno nad sprzętem, jak i uczniami, oferując szkolenia, kursy i zaproszenia do zwiedzania fabryki maszyn Kubota w Kutnie.

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-pomiarowego, który nasza placówka zakupiła, młodzież z klas mechanizacyjnych może pracować i kształcić się na jednym z najnowocześniejszych sprzętów w naszej okolicy. W pracowni znajdują się profesjonalne symulatory układów hydrauliki, pneumatyki oraz elektryki zakupione z firmy Mechatronika Kędzia. Panele z symulatorami ułatwiają zdobycie i ugruntowanie wiedzy technicznej zarówno w teorii jak i w praktyce.

Pracownia agrotroniki to jedna z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych pracowni w naszej szkole.

Uczniowie zapytani o opinię na temat pracowni odpowiadają bardzo entuzjastycznie. Są zadowoleni z tego faktu, że nie muszą na lekcjach uczyć się samej teorii, ponieważ mają możliwość zweryfikowania nabytej wiedzy w praktyce. W tej pracowni odbywały się zajęcia z projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość”, a na co dzień pracownia służy uczniom do prowadzenia wszystkich zajęć lekcyjnych związanych z realizowaniem programu nauczania dotyczącego agrotroniki.

Zadanie nr 4 projektu MK-MP związane było z wprowadzeniem młodzieży w świat nowoczesnego rolnictwa precyzyjnego, z jego zasadami, rozwiązaniami techniki i sposobem nowego myślenia.

Obok możliwości obcowania z nowymi technologiami w szkole, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu interesujących wyjazdach i wydarzeniach związanych z poznawaniem tych rozwiązań w praktyce.

Wszyscy uczniowie związani z kierunkiem mechanizacja rolnictwa i agrotroniki zostali przeszkoleni z obsługi i użytkowania ciągnika i symulatorów jazdy automatycznej, uzyskując stosowne zaświadczenia i dyplomy.

Każdego roku uczniowie uczestniczą w wyjazdach na targi rolnicze Polagra w Bednarach, Agrotech w Kielcach i Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. Oprócz zwiedzania, oglądania i testowania eksponowanego sprzętu rolniczego, uczestnicy tych wydarzeń mogli wziąć także udział w wielu interesujących wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących nowoczesnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Uczestnicy wyjazdów chętnie rozmawiali z przedstawicielami firm wystawiających swoje wyroby, zadawali im pytania i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w udzielane przez nich wyjaśnienia i podawane informacje. Ta wymiana zdań, z pewnością wzbogaciła ich wiedzę w tym zakresie oraz wzbudziła zainteresowanie możliwością podjęcia wysiłku umożliwiającego pracę z wykorzystaniem tej nowoczesnej technologii.

Dzięki projektowi, młodzież związana z mechanizacją kilkukrotnie miała możliwość uczestniczyć w bezkosztowych wyjazdach do fabryki maszyn Bury, Kubota i Konskilde (New Holland), gdzie mogli dokładnie obejrzeć procesy technologiczne i zasady pracy w nowoczesnych fabrykach.

Młodzi mechanizatorzy rolnictwa i agrotroniki odwiedzili także Centrum Szkoleniowe Claas w Nipruszewie k/Poznania, gdzie w profesjonalnych warunkach uczestniczyli w ciekawych konferencjach na temat zasad prowadzenia i organizowania pracy rolnictwa precyzyjnego i testowali osobiście możliwości pojazdów tej marki. Niemiecka spółka Claas jest największym producentem maszyn żniwnych w Europie, sprzedającym swoje maszyny rolnicze do wielu krajów świata. Uczniowie samodzielnie mogli prowadzić i testować jednostki o potężnych mocach – 300, 450 i 500 KM. Dzięki współpracy z Claas te wyjazdy będą kontynuowane w kolejnych latach.

Kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w naszej szkole od dawna korzysta także z rozwiązań oferowanych przez Agrocom Polska. Uczniowie poznają zasady pracy i użytkują w gospodarstwach program 365 FarmNet do kompleksowego zarządzania danymi gospodarstwa rolnego. Dzięki temu szkoła rozpocznie niedługo bliższą współpracę z firmą i uzyska możliwość pracy uczniów ze wszystkimi modułami tego programu.

Pracownia agrotroniki i wszystkie inne bogato wyposażone pracownie na warsztatach szkolnych w budynku C oraz zasoby maszyn i pojazdów rolniczych szkolnego pomocniczego gospodarstwa rolnego ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki, czekają przygotowane od września nowego roku szkolnego 2020/2021 na wszystkich uczniów kierunków mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Katarzyna Mańkowska