Gdy obeschły łzy pożegnania, została tęsknota...

24.06.2020 20:14

W dniu 11 czerwca 2020 r. zmarł wieloletni wicedyrektor szkoły na Blichu, zasłużony pedagog, kierownik zespołów folklorystycznych: „Blichowiacy”, „Masovia” , „Furkotki”, członek zespołu „Ksinzoki”. Informacje w mediach społecznościowych pojawiły się jeszcze tego samego dnia.

Za swoją pracę dydaktyczną i na polu krzewienia kultury ludowej wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia, m.in. Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1984 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1983 r.), Nagrodę „Łowicka Róża” (2012 r.), „Gwiozda Łowicka”(2019 r.).

Stanisław Wielec urodził się 12 marca 1940 roku we wsi Strugienice, gmina Zduny koło Łowicza. Rodzice: Katarzyna i Franciszek byli rolnikami. Chrzest, pierwszą komunię świętą i bierzmowanie przyjął w kościele parafialnym w Zdunach. W 1959 roku ukończył Liceum Pedagogiczne i rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Gaju Wojewodzy - gmina Bielawy.

W latach 1960 – 1962 był słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku fizyka. W latach 1962 – 1976 pracował w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Łowiczu. W tym samym czasie podjął naukę na studiach zaocznych, na wydziale fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał w 1972 roku tytuł magistra fizyki. Żona Lidia była nauczycielką. Ze związku Stanisława i Lidii urodziło się dwoje dzieci; córka Edyta jest nauczycielem w szkole na Blichu i uczy przedmiotów żywieniowych, logistyki i matematyki. Syn Marcin – doktor habilitowany prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, adwokat.

Stanisław Wielec od 1976 roku pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Łowiczu na Blichu. W 1978 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora tej szkoły. Posiadał drugi stopień specjalizacji organizacji i zarządzania oświatą. Wśród uczniów rozbudzał zainteresowania fizyką, prowadził ciekawe i pouczające lekcje. Był współtwórcą wielu konkursów z fizyki oraz autorem artykułów metodycznych w czasopiśmie „Fizyka w szkole”. Zainicjował także opracowanie Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego na Blichu.

W 1978 roku został opiekunem szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Szczególnie troszczył się o podtrzymywanie tradycji folkloru łowickiego, do którego zamiłowanie wyniósł z domu rodzinnego. Z pasją wykonywał swoje obowiązki, jako nauczyciel, wychowawca młodzieży i propagator kultury łowickiej. Wiele zaangażowania, serca wkładał w pracę z uczniami i kapelą. Zespół koncertował nie tylko w kraju, ale i zagranicą, w miejscach historycznych, szpitalach i domach spokojnej starości. Pod Jego opieką Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Wraz z rozpoczęciem działalności ZPiT „Blichowiacy” uruchomił w szkole Izbę Pamięci poświęconą „Blichowiakom”.

W roku 1999, po przejściu na emeryturę, nie rozstawał się z regionalną sztuką łowicką. W 2003 roku założył zespół „Masovia” działający przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu. Członkami Zespołu, który uświetniał uroczystości miejsko-powiatowe, byli zarówno studenci, jak też i uczniowie łowickich szkół. „Masovia” w swoim repertuarze, oprócz twórczości ludowej, miała elementy programu patriotyczno – religijnego i historycznego.

Stanisław Wielec był inicjatorem i komisarzem wystawy fotograficznej Stanisława Sindomana „Księżacy” w Galerii Łowickiej. Za działalność na rzecz propagowania folkloru łowickiego uzyskał tytuł „Łowiczaka roku 1999” i uhonorowano Go „Łowicką Różą” - przyznawaną przez powiat łowicki za szczególne osiągnięcia w kategorii upowszechniania kultury.

W 2009 roku założył folklorystyczny zespół dziecięcy „Furkotki”, skupiający dzieci z niepełnosprawnościami.

W 2018 roku zespół „Blichowiacy” obchodził 70 – lecie istnienia. Z tej też okazji opracował kalendarium „Blichowiacy tańczą i śpiewają już 70 lat”.

W roku 2019 przyznano mu nagrodę „Gwiozda Łowicka” w zakresie upowszechniania kultury i folkloru łowickiego wśród młodzieży i dorosłego społeczeństwa.

Brał aktywny udział w próbach i występach zespołu „Ksinzoki”, angażował się całym sercem w życie kulturalne Łowicza i okolic. W dniu Bożego Ciała (11 czerwca 2020 r.), rano, był jeszcze w stroju łowickim, uczestnicząc w procesji Bożego Ciała. Zmarł nagle, w godzinach wieczornych.

Wiele osób związanych z Łowiczem, ziemią łowicką i lokalną kulturą przybyło 22 czerwca 2020 r., aby towarzyszyć w ostatniej drodze Stanisławowi Wielcowi.

Piękną homilię wygłosił J.E. biskup Józef Zawitkowski. Podkreślił zasługi Stanisława Wielca dla utrwalenia łowickiego folkloru. Wielu zgromadzonych na tej uroczystości wiedziało o zaangażowaniu i planach Zmarłego. Mowy pożegnalne wygłosili: Burmistrz Miasta Łowicza – mgr Krzysztof Jan Kaliński, Dyrektor ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki – dr inż. Jerzy Zabost, syn Stanisława Wielca – dr hab. nauk prawnych – Marcin Wielec oraz jego wnuk – Artur Kłak.

Śp. Stanisław Wielec spoczął na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

 

Dyrektor szkoły Jerzy Zabost