Zusammenfassung zajęć dodatkowych z języka niemieckiego branżowego

24.06.2020 19:07

W Projekcie "Moje kompetencje - moja przyszłość" zrealizowano zajęcia specjalistyczne z zakresu języka niemieckiego w branży: logistycznej, mechanizacyjnej oraz gastronomicznej.

W zajęciach z języka niemieckiego w branży logistycznej uczestniczyli m. in. uczniowie z klas 2 i 3 Technikum nr 2 w Łowiczu na Blichu kształcącego w zawodzie technik logistyk.

Słuchacze poszerzali umiejętność konwersacji z następujących kręgów tematycznych: rodzaje transportu, magazynowanie i transport, opakowania specjalistyczne, korespondencja zawodowa, dystrybucja i spedycja, BHP w logistyce oraz poszukiwanie pracy. Podczas zajęć korzystali z podręczników z języka niemieckiego zawodowego oraz licznych materiałów autentycznych z Internetu. Wykorzystując narzędzia multimedialne, zadania, quizy online oraz aplikacje internetowe zdobyli umiejętność korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji, a także posługiwania się słownictwem umożliwiających realizację zadań zawodowych.

W tego typu zajęciach uczestniczyli także uczniowie z klasy 4 Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Poznali słownictwo fachowe związane z naprawą pojazdów i maszyn, rodzajem prac polowych, technologią upraw oraz poszukiwaniem pracy.

W językowym szkoleniu wzięli udział także uczniowie z klasy 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy poznali słownictwo fachowe związane z gastronomią oraz poszukiwaniem pracy.

W sumie z kursu z języka niemieckiego branżowego skorzystało 32 uczniów podzielonych na 4 grupy po 8 osób. Każda grupa uczestników zdobywała nową wiedzę i umiejętności w ciągu 60 godzin zajęć. W czasie zajęć uczniowie mieli okazje pogłębić swoją znajomość języka specjalistycznego oraz rozwinąć umiejętność swobodnego komunikowania się w języku niemieckim z użyciem słownictwa zawodowego. Poszerzyli znajomość języka niemieckiego o zakres słownictwa, który pozwoli im na swobodną komunikację w sytuacjach typowych dla zawodu.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podnieśli swoje kompetencje z języka niemieckiego, zdobyli umiejętności oraz uprawnienia, które podniosą ich szanse na rynku pracy.

 

Paulina Dróżdż, Milena Wojda - Wróbel