Kurs przygotowawczy z matematyki oraz na studia realizowany we współpracy ze szkołą wyższą (Wojskowa Akademia Techniczna) dla uczniów Technikum nr 2 jako dobry wstęp do kontynuowania nauki na studiach technicznych

24.06.2020 19:38

W ramach projektu „Moje kompetencja – moja przyszłość” w latach 2018/2019 oraz 2019/2020 odbyły się w zakresie zadania 5. zajęcia matematyki przygotowujące uczniów do rozszerzonej matury z matematyki i zajęć na studiach wyższych.

Każdego roku szkolnego spotkania odbywały się w dwóch grupach (łącznie 4 grupy). Uczestnicy zajęć otrzymali zestaw podręczników z matematyki rozszerzonej, a pracownie, w których odbywały się zajęcia wzbogacono o pomoce dydaktyczne. Z zajęć skorzystali uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych kształcący się na kierunku technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa. W ramach współpracy ze szkołą wyższą uczestnicy zajęć wzięli udział w wyjazdach do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się trzy wyjazdy:

 • 04.03.2019 r. wyjazd grupy II
 • 18.03.2019 r. wyjazd grupy I
 • 11.04.2019 r. wyjazd grupy I oraz grupy II

zaś w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano dwa wyjazdy:

 • 25.10.2019 r. wyjazd grupy I oraz grupy II
 • 08.11.2019 r. wyjazd grupy I

Podczas spotkań wykładowcy uczelni zapoznali wszystkie grupy z zakresem wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wyborze studiów technicznych, Polską Ramą Kwalifikacji oraz oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Odbył się również cykl zajęć z matematyki wzbogacający uczestników o nową wiedzę, ciekawostki i zastosowania w życiu codziennym i w pozostałych dziedzinach nauki. Podczas 60 godzin zajęć w naszej szkole realizowano program obejmujący:

 • wartość bezwzględną,
 • wielomiany,
 • ciągi liczbowe,
 • granice ciągów,
 • trygonometrię,
 • elementy statystyki,
 • teorię prawdopodobieństwa i kombinatoryki,
 • stereometrię,
 • analizę matematyczną.

Podczas zajęć uczniowie zdobywali kompetencje:

 • umiejętności rozwiązywania zadań z poziomu rozszerzonego z matematyki,
 • umiejętności rozwiązywania zadań z analizy matematycznej,
 • umiejętności doboru właściwej strategii rozwiązania zadania.

Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć odbywał (lub odbędzie w przypadku tegorocznych grup) praktyki zawodowe w zakresie własnego kierunku kształcenia, podczas których zdobywał doświadczenie i umiejętności, a ponadto zarabiał swoje pierwsze pieniądze.

Kurs przygotowawczy z matematyki oraz na studia realizowany w ramach zadania 5. był zatem kompleksowym wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, którzy z jednej strony rozwijali się zawodowo, a z drugiej przygotowywali do matury i dalszego kształcenia w wymarzonym kierunku.

 

Monika Danych