Szanowni Czytelnicy w dniu 25 czerwca 2020 r. ukazała się książka „Blich 2010-2020”.Od jutra można ją kupić w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy do lektury.

25.06.2020 18:40

Otwartego umysłu, dobroci serca

 

wszystkim aktualnym i przyszłym Czytelnikom…

 

Rok 2020 to czas, kiedy szkoła na Blichu kończy 95 lat istnienia. Monografia, którą stworzyliśmy, obejmuje wiele wydarzeń z ostatnich 10 lat historii szkoły, stąd tytuł Blich 2010-2020. Pisząc ją, staraliśmy się przedstawić informacje w krótki, rzeczowy sposób, a wydarzenia zilustrować ciekawymi fotografiami. Nasza szkoła zmienia się z roku na rok rozkwita, dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, uczniów. O tym świadczy rokrocznie wysoki nabór. Warto dodać, że w roku szkolnym 2019/2020 utworzono 12 klas pierwszych. Uczniowie nie tylko czerpią wiedzę, ale też mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Ci, którym folklor jest szczególnie bliski, mogą zostać członkami ZPiT „Blichowiacy”, który istnieje już 72 lata. Mamy świadomość, że w książce nie zostały uwzględnione wszystkie tematy, osoby, które tworzą historię Blichu, dlatego zachęcamy do spisywania historii dziejów kolejne pokolenia Blichowiaków. Staraliśmy się przybliżyć Państwu wiele ważnych aspektów funkcjonowania szkolnej społeczności.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom, absolwentom, którzy pomogli nam w tworzeniu monografii przysyłając zdjęcia, wspomnienia, materiały do wykorzystania w książce.

Życzymy wszystkim, aby ta monografia przywołała wyjątkowe wspomnienia z czasów, kiedy byliście Państwo uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły tworzącymi jej historię.

 

autorzy