Podsumowanie realizacji zadania 2 – kursu cukiernictwa, realizowanego w ramach projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość”.

29.06.2020 21:08

Kurs cukiernictwa odbywał się w dwóch edycjach w latach2018/2019, 2019/2020, każda po 90 godzin.

Uczestnikami kursu byli uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli I. Bogusiewicz – Kuś, A. Golan. E .Kłak, O. Kwapisz Wojda. W szkole prowadzone jest kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a zorganizowanie dodatkowego kursu umożliwiło poszerzenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Kurs ten stanowił dodatkową ofertę edukacyjną dla młodzieży z ZSP nr 2 CKZ. Zajęcia na kursie cukierniczym miały charakter ćwiczeń praktycznych, w czasie których uczestnicy korzystali z zakupionego sprzętu niezbędnego do realizacji tego zadania. Cukiernictwo to sztuka wymagająca precyzyjnych umiejętności, znajomości receptur i specjalnych technik. To również dbałość o ostateczny efekt pracy, estetykę dekoracji. W ramach zajęć uczestnicy sporządzali różnego rodzaju ciasta, wyroby cukiernicze, masy kremy i inne półprodukty cukiernicze. Poznali podstawy dekorowania gotowych produktów cukierniczych.

Olga Kwapisz - Wojda