Podsumowanie kursu kelnersko –barmańskiego.

6.07.2020 20:41

Kurs kelnersko barmański odbywał się w szkole w ramach projektu unijnego "Moje kompetencje - moja przyszłość". Cztery edycje kursu odbywały się przez dwa lata, każda z edycja liczyła po 45 godzin.

 

W ramach kursu uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie technik technologii żywności poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia pracy za barem oraz wiedzy dotyczącej miksologii.

Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów a dzięki uczestniczeniu w zajęciach kursanci zdobyli mocne podstawy do tego, by rzeczywiście w przyszłości móc zacząć pracować jak profesjonalny barman lub kelner.

 

Agnieszka Golan