Ogłoszenie

21.08.2020 9:43

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępny do pobrania w zakładce dokumenty szkoły. Podręczniki nie ujęte w wykazie zostaną podane we wrześniu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.