"Powszechny Spis Rolny 2020"

14.09.2020 13:14

Wraz z rokiem szkolnym rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020 i potrwa do 30 listopada br. Spis rolny to najważniejsze badanie rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Realizowane jest ono co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich ONZ.

Zebrane w spisie rolnym dane dostarczają szczególnych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej oraz ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji rolnej, a także służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Z perspektywy kondycji polskiego rolnictwa i jego rozwoju udział użytkowników gospodarstw rolnych w spisie jest niezwykle ważny dla całego społeczeństwa.

Szkoły kształcące w zawodach służących rolnictwu są ważnym miejscem budowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa informacyjnego, dlatego Urząd statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa łódzkiego zachęca do włączenia się w promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - https://spisrolny.gov.pl.”