STYPENDIUM  POWIATU ŁOWICKIEGO

6.10.2020 18:51

W dniu 6  października  2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom  Powiatu Łowickiego za wyniki w nauce na rok szkolny 2020/2021.

Wręczenia dokonali : Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Wicestarosta Piotr Malczyk, Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzani Jednostkami  Ilona Wężowska.

Stypendium otrzymali uczniowie technikum , którzy  na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50 , wykazali się uzdolnieniami w  co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,   poprzez uzyskanie z niej bardzo dobrej oceny, a z pozostałych przedmiotów ocen dobrych oraz wzorową ocenę zachowania.

Dyplomy odebrali  : Szymon Zwoliński  uczeń  kl. IV B technikum kształcącego  w zawodzie technik informatyk , Milewski Kacper uczeń  kl. III A technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk,  Pietrych Jan uczeń  kl. III A technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk, Chodorska Zofia uczennica kl. II g technikum kształcącego w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, Gala Monika uczennica kl. IV B technikum  kształcącego w zawodzie technik logistyk , Fiutkowska Weronika uczennica kl. II Ag technikum  kształcącego w zawodzie technik logistyk, Rożniata Dominik uczeń kl. IV A technikum  kształcącego w zawodzie technik logistyk,  Surma Dominik uczeń kl. II p technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz Płacheta Natalia uczennica klasy II Bg technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wicedyrektor M. E. Tataj