Wyróżnienie dla Angeliki Warackiej – uczennicy klasy IV B kształcącej w zawodzie technik logistyk w konkursie fotograficznym "Książka w nowym świetle".

17.10.2020 20:05

Konkurs fotograficzny „Książka w nowym świetle”, został rozstrzygnięty we wrześniu 2020 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Augustowie. Był ogłoszony w czerwcu 2020 r. adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy interesują się fotografią i czytaniem książek. Celem było rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywnego myślenia, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie czytania książek.

Prace konkursowe nadesłali uczestnicy z całej Polski. Zadaniem ich było wykonanie zdjęć książki lub książek przedstawionych w nietypowych, ciekawych miejscach, sytuacjach czy przeznaczeniach. Zgłoszone prace, nie mogły być uprzednio nagradzane. Komisja konkursowa brała pod uwagę oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu, estetykę i kompozycję zdjęcia.

Wśród wyróżnionych zdjęć, znalazły się fotografie Angeliki Warackiej. To kolejny sukces uczennicy naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy i życzymy nagród w następnych konkursach.

Konkurs został zakończony wystawą fotograficzną, którą można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie do końca października 2020 roku.

 

Grzegorz Słoma