Paczki bożonarodzeniowe dla uczniów klas TTŻ

11.12.2020 22:53

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywności, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymali paczki bożonarodzeniowe ufundowane przez Maspex. Były one dużym zaskoczeniem szczególnie dla uczniów klasy pierwszej.

Olga Kwapisz Wojda