Olimpiady ekonomiczne w czasie niepewności i kryzysu

16.12.2020 21:46

Uczniowie technikum agrobiznesu uczestnikami etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W piątek 11 grudnia 2019 r. w szkołach w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był temat bardzo aktualny i ważny dla przyszłości ludzi - "Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii".

W szkole na Blichu do OWE zgłosiło się 5 uczniów z 3 klasy Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu: Łukasz Jabłoński, Patryk Jurga, Maciej Materek, Patryk Parys oraz Tomasz Rojek. Uczestnicy

  • rozwiązywali test składający się z 30 pytań,
  • zadanie liczbowe z podstaw ekonomii dotyczące wyboru dóbr przez konsumentów oraz
  • napisali esej naukowy nawiązujący do myśli przewodniej tegorocznej OWE na jeden z tematów do wyboru:

Temat 1."Możliwości i ograniczenia polityki rządu w okresie kryzysu wywołanego pandemią" .

Temat 2: Możliwości i ograniczenia polityki banku centralnego w okresie kryzysu wywołanego pandemią".

Komitet okręgowy OWE ogłosi wyniki po sprawdzeniu prac 8 stycznia 2021 r.

Po wstępnej weryfikacji w szkole prac uczestników okazało się, że I miejsce zajął Łukasz Jabłoński, a II - Patryk Parys.

Ci sami uczniowie uczestniczyli w etapie szkolnym zarówno OWE, jak i Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do etapu okręgowego w bloku Agrobiznes zakwalifikowali się: Łukasz Jabłoński, Tomasz Rojek oraz Patryk Jurga, natomiast w bloku Produkcja zwierzęca Patryk Parys i Maciej Materek.

Uczniowie zostali docenieni klasyfikacyjnymi ocenami celującymi z przedmiotów zawodowych.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w I stopień zawodów i życzymy sukcesów w dalszych etapach.

 

Elżbieta Wojtyna