SREBRO PERSPEKTYW DLA BLICHU !!!

29.01.2021 8:22

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 2 (ZSP nr 2 CKZ) im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”

Kolejny powód do dumy dla Blichu!

Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadpodstawowych  nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki uzyskał wysokie notowania w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Cieszy nas fakt, że dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, zajęliśmy tym razem 2 miejsce wśród łowickich techników, 14 w województwie i 301 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Szczegółowe zestawienia i inne informacje są dostępne:

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings

Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu