W dniu 6 lutego 2021 r., w wieku 89 lat zmarł Zygmunt Kaba - wieloletni dyrektor szkoły na Blichu, zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń.

10.02.2021 11:05

Za swoją pracę dydaktyczną wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Zygmunt Kaba urodził się 27 kwietnia 1932 roku we wsi Wyborów, gmina Chąśno, w powiecie łowickim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, następnie w roku 1955 Wydział Zootechniczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zawodowe Studium Pedagogiczne. Od 1955 roku pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Łowiczu; pełnił przez wiele lat funkcję kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Był także członkiem Komisji Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki oraz członkiem Sekcji Agronomii Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1968-1988 był dyrektorem szkoły na Blichu, nauczał przedmiotów zawodowych, w tym hodowli zwierząt i genetyki. W 1988 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, ale szkołą na Blichu interesował się do końca życia. Uczestniczył w uroczystościach szkolnych i Zjazdach Absolwentów.

Z inicjatywy Pana Zygmunta Kaby powstał w szkole Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny SGGW w Warszawie. Jako jeden z pierwszych prowadził rozmowy, które zaowocowały utworzeniem filii SGGW. Wychowankowie i nauczyciele bardzo ciepło wspominają Dyrektora Kabę. Był osobą niezwykle pogodną, umiał dostrzec potrzeby każdego człowieka. Nigdy nie odmówił rozmowy czy też rady.

Był wieloletnim członkiem Koła Łowieckiego Księżak w Zdunach.

Śp. Zygmunt Kaba spoczął na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

 

Dyrektor szkoły
Jerzy Zabost